Uiterste inleverdatum aanvraag Lokaal Sportakkoord

4 mei 2021 om 00:00 – 01:00

Aanvragen kunnen tot 2 weken voorafgaand aan de stuurgroep vergadering ingeleverd worden.
Datum stuurgroep vergadering: 18 mei 2021.

Klik hier voor meer informatie over het Lokaal Sportakkoord.