Bijeenkomst Aalsmeer Actief

25-05-2023

De bijeenkomst, georganiseerd door de ESA en Teamsport Service Aalsmeer, bood een platform voor discussie en samenwerking om de sportinfrastructuur in Aalsmeer te verbeteren en de lokale sportparticipatie te bevorderen. Gespreksonderwerpen waren o.a. de herijking van het sportakkoord, het werven van vrijwilligers en een sociaal veilig sportklimaat. Daarnaast was ook Jetze Plat aanwezig en hij vertelde o.a. over zijn gouden medailles van de Olympische Spelen in Tokio, hoe zijn seizoensopbouw eruit ziet en dat hij de mooie Aalsmeerse sportcultuur zelf ook al jarenlang ervaart vanwege de vele baantjes die hij trekt in zwembad De Waterlelie bij zwemvereniging Oceanus. Daarnaast stimuleerde hij alle aanwezige verenigingen om kinderen (en volwassenen) met een beperking vooral welkom te heten op de club en te laten uitproberen of de sport passend is. 

De bijeenkomst vormde een mooi moment in de verdere ontwikkeling van het lokale sportbeleid en de versterking van de sportgemeenschap. Het succes van het evenement benadrukt de betrokkenheid en het enthousiasme van de lokale stakeholders om gezamenlijk te werken aan een bloeiende en inclusieve sportomgeving in Aalsmeer.