Lange wachtlijst, wij doen er iets aan!

01-02-2021

Door de lockdown is de wachtlijst voor zwemles opgelopen. Op dit moment zijn we plannen aan het maken om de wachtlijst te laten krimpen en de zwemles van de huidige leskinderen een boost te geven. Hopelijk kunnen veel kinderen nog voor de zomervakantie afzwemmen!

Tipje van de sluier: extra lessen per week en extra les tijdens de zomervakantie, zowel gewone lessen als Intensief Les met Garantie. Voor onze huidige leskinderen, die we enorm missen, willen wij ook extra lesmomenten mogelijk maken.

Nieuwe inschrijvingen zijn nog steeds van harte welkom, klik hier voor meer informatie.

Helaas zullen wij veel schoolzwemmers die in juli groep 4 gaan verlaten, niet zwemvaardig genoeg zijn om hun A-diploma te behalen. Een belangrijke doelstelling van schoolzwemmen in Aalsmeer is dat ieder kind aan het einde van groep 4 het A-diploma heeft. Wij onderzoeken nu of we voor deze specifieke groep kinderen ook extra lesmomenten kunnen inplannen.
 
​Zodra de puzzel is gelegd en onze plannen concreet zijn, laten wij het weten!