Gerealiseerde projecten Lokaal Sportakkoord

Lees hier meer over de goedgekeurde projecten voor het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer.

Citytrainers
Kinderen en jongeren tools geven om eigen activiteiten te organiseren. Zelfvertrouwen wordt verder op- en uitgebouwd. Ook kunnen de deelnemers, met ondersteuning van Buurtwerk, een netwerk opbouwen waar zij later veel profijt van kunnen hebben.

Gezondere sportkantine
Aanbieden van gezonde keuze in de sportkantines in de Gemeetne Aalsmeer zodat een vitale sportomgeving ontstaat.

Handbal talentendag
Talentendag om de bekendheid van tophandbal in Aalsmeer te vergroten, kinderen kennis te laten maken met de sport en het stimuleren van een proefles.

Max Vitaal
Overzicht van het sportaanbod in een aantrekkelijk boekje dat wordt uitgedeeld aan 55+ in de gemeente Aalsmeer.

Motorische ontwikkeling
In kaart brengen welke behoefte en wensen er zijn binnen het onderwijs in de Gemeente Aalsmeer m.b.t. monitoren en volgen van de motorische ontwikkeling.

Natte Gymles
Een extra beweegmoment op school voor kinderen uit groep 5 t/m 8. De zwemveiligheid en zwemvaardigheid worden geborgd, er is meer variatie in het beweegaanbod voor de doelgroep en de doelgroep kan aansluiting vinden bij de zwemvereniging. De lessen worden gegeven door ESA, Oceanus en de school.
In eerste instantie een try -out met de klassen van IKC Triade. Is het een succes, dan wordt het een jaarlijks terugkerende lessenreeks.

Nijntje beweegdiploma
Beweeglessen voor kinderen van 2 t/m 6 jaar met als doel om kinderen vanaf jongs af aan in beweging te krijgen. Na het doorlopen van de lessen ontvangt het kind een beweegdiploma. Het nijntje beweegdiploma aanbod bestaat uit beweegactiviteiten zoals balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Pedagogen op het veld
Bijeenkomsten voor vrijwillige trainers van de verschillende verenigingen in Aalsmeer. Er worden onderwerpen behandelt waar trainers tegenaan lopen tijdens trainingen en er is ruimte voor vragen en casussen.

Schoolplein De brug
Een speelpijn dat aanzet tot bewegen en daarmee de motorische, gezonde en sociale ontwikkelingen van kinderen stimuleert. 

Speeltuinen plattegrond
Alle speeltuinen in de gemeente Aalsmeer in kaart brengen en op een interactieve manier aanbieden aan de inwoners van de gemeente. 

Sportfair
Sportfair waarbij sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid krijgen om hun sport te presenteren aan de inwoners van de Gemeente Aalsmeer.

Sport- en Cultuur Event
Een evenement voor en door alle verenigingen in de Gemeente Aalsmeer op 10 april 2022. Verenigingen krijgen de kans om hun diensten tentoon te stellen en te promoten. Gericht op het in beweging krijgen van mensen op het gebied van sport en cultuur. Het evenement wordt georganiseerd door: ESA, Team Sportservice, Cultuurpunt Aalsmeer, Aalsmeerse Fellowship en alle sport en cultuur verenigingen. 

Place 2Be Fit
Jongeren op een laagdrempelinge manier bezig te laten zijn met hun eigen gezondheid op het gebied van sport, mentale gezondheid en voeding. 

Taakie
Een digitale assistent die het werven van vrijwilligers makkelijk en leuker maakt voor sportverenigingen. 

Verenigingsmonitor
In kaart brengen wat de wensen en behoeftes van de sport- en beweegaanbieders zijn.

Website noordhollandactief.nl
Website waarop al het sportaanbod in de gemeente Aalsmeer staat zodat inwoners dit aanbod makkelijk weten te vinden.

Weer op de fiets
Ouderen zelfstandiger/mobieler houden d.m.v. zijwielen (opnieuw) te leren fietsen.

Zomerboost sportverenigingen
Sportaanbieders de mogelijkheid geven om in de zomer de club weer open te stellen door bijvoorbeeld clinics, open dagen en andere activiteiten om leden te behouden en nieuwe leden te werven. 

Zwemloop
Organiseren van zwem- en looptrainingen voor scholen met als doel het uitlopen van een van de zwemlopen in het Aalsmeerse Zwemloop Circuit