Gerealiseerde projecten Lokaal Sportakkoord

Lees hier meer over de goedgekeurde projecten voor het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer.

Speeltuinen plattegrond
Alle speeltuinen in de gemeente Aalsmeer in kaart brengen en op een interactieve manier aanbieden aan de inwoners van de gemeente. 

Nijntje beweegdiploma
Beweeglessen voor kinderen van 2 t/m 6 jaar met als doel om kinderen vanaf jongs af aan in beweging te krijgen. Na het doorlopen van de lessen ontvangt het kind een beweegdiploma. Het nijntje beweegdiploma aanbod bestaat uit beweegactiviteiten zoals balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen.

Gezondere sportkantine
Aanbieden van gezonde keuze in de sportkantines in de Gemeetne Aalsmeer zodat een vitale sportomgeving ontstaat.

Website noordhollandactief.nl
Website waarop al het sportaanbod in de gemeente Aalsmeer staat zodat inwoners dit aanbod makkelijk weten te vinden.

Taakie
Een digitale assistent die het werven van vrijwilligers makkelijk en leuker maakt voor sportverenigingen. 

Citytrainers
Kinderen en jongeren tools geven om eigen activiteiten te organiseren. Zelfvertrouwen wordt verder op- en uitgebouwd. Ook kunnen de deelnemers, met ondersteuning van Buurtwerk, een netwerk opbouwen waar zij later veel profijt van kunnen hebben.

Motorische ontwikkeling
In kaart brengen welke behoefte en wensen er zijn binnen het onderwijs in de Gemeente Aalsmeer m.b.t. monitoren en volgen van de motorische ontwikkeling.

Zomerboost sportverenigingen
Sportaanbieders de mogelijkheid geven om in de zomer de club weer open te stellen door bijvoorbeeld clinics, open dagen en andere activiteiten om leden te behouden en nieuwe leden te werven. 

Zwemloop
Organiseren van zwem- en looptrainingen voor scholen met als doel het uitlopen van een van de zwemlopen in het Aalsmeerse Zwemloop Circuit

Weer op de fiets
Ouderen zelfstandiger/mobieler houden d.m.v. zijwielen (opnieuw) te leren fietsen.

Sportfair
Sportfair waarbij sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid krijgen om hun sport te presenteren aan de inwoners van de Gemeente Aalsmeer.

Pedagogen op het veld
Bijeenkomsten voor vrijwillige trainers van de verschillende verenigingen in Aalsmeer. Er worden onderwerpen behandelt waar trainers tegenaan lopen tijdens trainingen en er is ruimte voor vragen en casussen.