Lokaal Sportakkoord

Met het Lokaal Sportakkoord willen wij bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Enkele voorbeelden van projecten zijn: freerunnen, zeilen en fietsen met zijwieltjes voor ouderen.

Meer informatie over het lokaal sportakkoord

Procedure en regels indienen projectplan 

Aanvraagformulier

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 2 weken voorafgaand aan de stuurgroep vergadering. De data van de stuurgroep vergadering zijn:

- 18 mei 2021
- 31 augustus 2021
- 2 november 2021