Lokaal Sportakkoord

Met het Lokaal Sportakkoord Aalsmeer willen wij bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 2 weken voorafgaand aan de stuurgroep vergadering. De data van de stuurgroep vergadering zijn:

- 22 maart 2022
- 24 mei 2022
- 6 september 2022
- 11 oktober 2022
- 13 december 2022