Sociale veiligheid

Zwembad De Waterlelie streeft, samen met branche-organisatie Nationale Raad Zwemveiligheid, naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten. Daarnaast achten zij het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. 

Alle werknemers van Zwembad De Waterlelie zijn in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze werknemers geen bezwaar vormt voor het werken met jonge kinderen. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders en werknemers in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst. 

Meldpunt

Om dit mogelijk te maken, is het telefonisch Meldpunt Sport van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 (gebruikelijke belkosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 20.00 uur. 

Vertrouwelijk

Medewerkers van de zwembaden, ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokkenen kunnen vertrouwd, met iemand van buitenaf praten, vragen stellen, twijfels uitspreken of advies vragen. Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor, tot het geven van korte adviezen of doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van NOC*NSF.

Meer informatie

Meer informatie over het meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt up op de website van NOC*NSF.