Intensief Les met Garantie woensdag

Wil je dat je kind binnen een half jaar zwemveilig is? Schrijf je kind in voor Intensief Les met Garantie (ILG). Kinderen kunnen starten met deze lessen als zij minimaal 5 jaar oud zijn. In 24 lessen van 2,5 uur leiden wij je kind op voor  het A en B diploma van het ZwemABC. In elke les zit circa 15 minuten pauze. De groep bestaat uit maximaal 9 kinderen 

ILG is op:

Woensdagmiddag van 15.30-18.00 uur
Vrijdagmiddag van 15.30-18.00 uur
Op dit moment zwemt er nog een groep op vrijdag van 12.45-15.15 uur. Als deze groep heeft afgezwommen start er geen nieuwe groep meer om 12.45 uur.

Is de instructeur niet aanwezig dan hebben wij een vaste vervanger. Na iedere 6 lessen bespreken wij met de ouders de vorderingen en het programma voor de komende lessen.

Garantie

Je kind mag gedurende de afgesproken lesperiode maximaal 2 lessen van 2,5 uur missen. Mist hij/zij meer lessen? Dan vervalt de garantie. Ook bij ziekte of andere omstandigheden is dit van toepassing. Te laat komen, rekenen wij tot absentie.

Bij de receptie van ons zwembad kan je meer informatie krijgen over de voorwaarden die voor dit pakket gelden en de beschikbaarheid. Klik hier voor de tarieven.

Inschrijven


Wanneer kan ik voor Intensief Les met Garantie woensdag terecht?

Volledige rooster bekijken