Leerlingvolgsysteem

Volg online de voortgang van je kind in het leerlingvolgsysteem(LVS). Het LVS geeft je inzicht in de vaardigheid van je kind binnen zijn/haar lesgroep. Het lintje dat bij de zwemgroep staat vermeld, is het niveau waarvoor je kind oefent. Beheerst je kind alle vaardigheden? Dan ontvangt je kind het lintje tijdens de les.

Uitleg scores

rood/ - = je kind beheerst de vaardigheid nog niet
blauw/O = je kind beheerst de vaardigheid matig
groen/+= je kind beheerst de vaardigheid goed

Scores worden aangepast als je kind voldoende progressie heeft gemaakt. Niet iedere les is er zoveel vooruitgang, dat de scores aangepast worden.

Houd er rekening mee dat de lesgever de scores moet invoeren en vaak direct na de les weer een nieuwe les start. Er kan daardoor vertraging oplopen in het bijwerken.

Inloggen leerlingvolgsysteem

1. Log in op Mijn ESA.
2. Klik op Leerlingvolgsysteem
3. Bekijk je leerlingen

Om voor het eerst toegang te krijgen tot het LVS voer je nog een keer jouw e-mailadres en wachtwoord (van Mijn ESA) in.

Afwezigheid doorgeven

Via het leerlingvolgsysteem kan je de afwezigheid van je kind doorgeven. Dit is niet verplicht. Een gemiste les kan niet ingehaald worden. Voor langdurige afwezigheid vragen wij je om contact op te nemen met de afdeling zwemzaken. Houd rekening met het eigen risico van drie weken!